top of page
חדר עבודה ימי הולדת

חדר עבודה - ימי הולדת

מתרגשת להכיר את כלת השמחה, אוהבת לשבת איתה לשיחה ולהחליט יחד מה לעצב, כדי שגם החברות שלה יהיו מרוצות, בלי שתוותר על מה שהיא אוהבת.